al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Solsona

Codi
252075
Comarca
Solsonès
Població
9.131
Superfície
17,7
Densitat
515,9
Altitud
664

Superfície (km²)

Municipi
17,7
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
515,9
Comarca
_
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
4.531
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
4.600
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
9.131
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.378
Comarca
_
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
6.028
Comarca
_
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.423
Comarca
_
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
302
Comarca
_
Catalunya
256.427

Població

Municipi
9.131
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
705
Comarca
_
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.076
Comarca
_
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
639
Comarca
_
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
111
Comarca
_
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
4.531
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
673
Comarca
_
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.952
Comarca
_
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
784
Comarca
_
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
191
Comarca
_
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
4.600
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.705
Comarca
_
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
686
Comarca
_
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.740
Comarca
_
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
9.131
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.772
Comarca
_
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.359
Comarca
_
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
9.131
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.823
Comarca
_
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
708
Comarca
_
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
4.531
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.949
Comarca
_
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
651
Comarca
_
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
4.600
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
350
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
278
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
628
Comarca
_
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
9.175
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
164
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
9.339
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
101,8
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.570
Comarca
_
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
92,7
Comarca
_
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
41
Comarca
_
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
40
Comarca
_
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
59
Comarca
_
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
80
Comarca
_
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
139
Comarca
_
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
57
Comarca
_
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
947
Comarca
_
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
1.178
Comarca
_
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
658
Comarca
_
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
898
Comarca
_
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
3.680
Comarca
_
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
947
Comarca
_
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
909
Comarca
_
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.405
Comarca
_
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
332
Comarca
_
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
3.680
Comarca
_
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-16
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-13
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
127
Comarca
_
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
75
Comarca
_
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
110
Comarca
_
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
127
Comarca
_
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,19
Comarca
_
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,71
Comarca
_
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
8.433
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.425
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.628
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.910
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
528
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
8.962
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
48
Comarca
_
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
86
Comarca
_
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
19,4
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,7
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
29,8
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
6.470
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
69,1
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
6.458
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
54
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
6.443
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70,2
Comarca
_
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
68,8
Comarca
_
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
6.461
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
3.948
Comarca
_
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
450
Comarca
_
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
4.398
Comarca
_
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
3.261
Comarca
_
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
7.659
Comarca
_
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
2.210
Comarca
3.720
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
1.870
Comarca
3.095
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.085
Comarca
6.820
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.320
Comarca
7.255
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
185
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
570
Comarca
1.055
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
385
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.945
Comarca
2.780
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.800
Comarca
4.410
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
480
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
115
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
140
Comarca
235
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
590
Comarca
885
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
870
Comarca
1.715
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.020
Comarca
1.635
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
780
Comarca
1.295
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.000
Comarca
1.225
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
255
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.800
Comarca
4.410
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
385
Comarca
605
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.214
Comarca
_
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
941,87
Comarca
_
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
977
Comarca
_
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
987
Comarca
_
Catalunya
783.019

Total

Municipi
1.964
Comarca
_
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
19,8
Comarca
_
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
57,6
Comarca
_
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
34,7
Comarca
_
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
245,8
Comarca
_
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
23,2
Comarca
_
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
381,1
Comarca
_
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
159,8
Comarca
_
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
221,3
Comarca
_
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
381,1
Comarca
_
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
1.453
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
5.146
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
71,8
Comarca
_
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.376
Comarca
_
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
927
Comarca
_
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
387
Comarca
_
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
25,1
Comarca
_
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
147
Comarca
_
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
489
Comarca
_
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.458
Comarca
_
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
882
Comarca
_
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
687
Comarca
_
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92
Comarca
_
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
196,3
Comarca
_
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
72,3
Comarca
_
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
5,2
Comarca
_
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
36,9
Comarca
_
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
16,3
Comarca
_
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
123
Comarca
_
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
181,3
Comarca
_
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
137.510
Comarca
_
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,7
Comarca
_
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
83,9
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
6.745
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.318
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
373
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.720
Comarca
_
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.732
Comarca
_
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
412
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
434
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
356
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
412
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
60
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
329
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
41
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
12.152
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
242
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
5.016
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
775
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
1.532
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
365
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
7.688
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,33
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
51,1
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
4.689,01
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74