al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Solsona

Codi
252075
Comarca
Solsonès
Població
9.175
Superfície
17,7
Densitat
518,4
Altitud
664

Superfície (km²)

Municipi
17,7
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
518,4
Comarca
13,6
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
4.533
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
4.642
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
9.175
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.430
Comarca
2.043
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
5.992
Comarca
8.713
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.426
Comarca
2.319
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
327
Comarca
525
Catalunya
250.143

Població

Municipi
9.175
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
731
Comarca
1.066
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.058
Comarca
4.511
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
637
Comarca
1.112
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
107
Comarca
192
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
4.533
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
699
Comarca
977
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.934
Comarca
4.202
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
789
Comarca
1.207
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
220
Comarca
333
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
4.642
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.780
Comarca
10.762
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
713
Comarca
920
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.682
Comarca
1.918
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
9.175
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.864
Comarca
12.119
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.311
Comarca
1.481
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
9.175
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.844
Comarca
6.103
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
689
Comarca
778
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
4.533
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.020
Comarca
6.016
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
622
Comarca
703
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
4.642
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
310
Comarca
365
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
260
Comarca
314
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
570
Comarca
679
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
9.175
Comarca
13.600
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
164
Comarca
832
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
9.339
Comarca
14.432
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
101,8
Comarca
106,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.570
Comarca
2.215
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
92,7
Comarca
74,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
40
Comarca
51
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
35
Comarca
47
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
75
Comarca
98
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
59
Comarca
89
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
80
Comarca
101
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
139
Comarca
190
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
30
Comarca
45
Catalunya
15.662

Llars amb una persona

Municipi
947
Comarca
1.267
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
1.178
Comarca
1.663
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
658
Comarca
970
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
898
Comarca
1.362
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
947
Comarca
1.267
Catalunya
686.810

Llars de parelles sense fills

Municipi
909
Comarca
1.322
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.405
Comarca
1.936
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
332
Comarca
459
Catalunya
308.995

Llars

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-16
Comarca
93
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
1
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-13
Comarca
94
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
127
Comarca
151
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
75
Comarca
89
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
17
Comarca
20
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
110
Comarca
131
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
127
Comarca
151
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
1.856
Comarca
2.210
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
22,43
Comarca
17,58
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
3,72
Comarca
1,13
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
18,71
Comarca
16,45
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
8.433
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.425
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.628
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.910
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
528
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
8.962
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
5
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
13
Comarca
49
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
11
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
18
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
48
Comarca
167
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
86
Comarca
261
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
22,7
Comarca
20,7
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
28,7
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,9
Comarca
22
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
27,7
Comarca
28,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
6.272
Comarca
9.845
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
63,1
Comarca
68,4
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
6.327
Comarca
9.824
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
82
Comarca
83,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
6.212
Comarca
9.735
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,7
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
47,2
Comarca
49,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
6.236
Comarca
9.786
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
3.692
Comarca
5.674
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
1.108
Comarca
1.414
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
4.800
Comarca
7.088
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
4.348
Comarca
6.458
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
7.578
Comarca
11.319
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
2.205
Comarca
3.337
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
1.825
Comarca
2.729
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.030
Comarca
6.066
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.277
Comarca
6.442
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
160
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
560
Comarca
975
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
225
Comarca
370
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.890
Comarca
2.310
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.725
Comarca
3.815
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
415
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
115
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
140
Comarca
200
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
575
Comarca
800
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
850
Comarca
1.530
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
965
Comarca
1.460
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
790
Comarca
1.175
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
970
Comarca
1.180
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.725
Comarca
3.815
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
392
Comarca
606
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.242
Comarca
3.407
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
883,52
Comarca
863,35
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
973
Comarca
1.534
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
1.018
Comarca
1.475
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.991
Comarca
3.009
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
22,7
Comarca
25,6
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
70,6
Comarca
89,2
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
51,5
Comarca
58,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
285,2
Comarca
353,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
27
Comarca
29,8
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
457
Comarca
556,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
206,2
Comarca
248,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
250,8
Comarca
308,5
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
457
Comarca
556,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
235
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
1.012
Comarca
1.459
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
4.927
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.264
Comarca
3.327
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
1.146
Comarca
1.428
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
271
Comarca
508
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.520
Comarca
1.872
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
1.213
Comarca
1.666
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92,1
Comarca
97,2
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
206,7
Comarca
367,4
Catalunya
249.900,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
22,3
Comarca
26,8
Catalunya
32,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
68,6
Comarca
82,4
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
4,7
Comarca
31,8
Catalunya
2.197,8

VAB indústria

Municipi
36,8
Comarca
96,9
Catalunya
44.266,6

VAB construcció

Municipi
18,6
Comarca
28,2
Catalunya
12.140,5

VAB serveis

Municipi
129,6
Comarca
180,3
Catalunya
170.742,4

VAB

Municipi
189,7
Comarca
337,2
Catalunya
229.347,2

RFDB (milers d'euros)

Municipi
140.573
Comarca
209.284
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,2
Comarca
15,3
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
83,4
Comarca
83,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
6.729
Comarca
12.271
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.424
Comarca
35.361
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
374
Comarca
295
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.720
Comarca
19.083
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.732
Comarca
5.001
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
412
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
22
Comarca
13.316
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
434
Comarca
33.136
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
356
Comarca
14.745
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
17
Comarca
2.292
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
17
Comarca
1.774
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
12
Comarca
877
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2
Comarca
17
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
46
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
16
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
412
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
60
Comarca
582
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
16
Comarca
315
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
329
Comarca
12.694
Catalunya
676.097

Caps de cabrum

Municipi
41
Comarca
1.182
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
12.152
Comarca
231.343
Catalunya
8.192.796

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
9
Comarca
12
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
26
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
242
Comarca
715
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
2.319
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
122
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
27
Comarca
840
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
4.985
Comarca
8.063
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
756
Comarca
1.404
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
1.544
Comarca
3.173
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
362
Comarca
872
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
7.647
Comarca
13.512
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,33
Comarca
1,34
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
45,6
Comarca
47,1
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
19
Comarca
44
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
1.658,69
Comarca
3.817,88
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions