al contingut a la navegació Informació de contacte

RESUM INTERVENCIÓ DUTA A TERME EL 2019 AL JACIMENT ROMÀ DE ELS ESTINCLELLS

DILLUNS 13 GENER 2020

Durant la primera quinzena del mes de setembre s’ha dut a terme les intervencions arqueològiques a la vessant est de Els Estinclells (Verdú). Les principals tasques realitzades durant la campanya s’han centrat en la delimitació de noves estructures arqueològiques, l’excavació d’alguns dels àmbits identificats en campanyes anteriors, i la neteja/estudi dels materials arqueològics exhumats en les campanyes de 2018 i 2019. Aquest assentament romà es va definint com a una “vil·la” i guarda estreta relació amb el poblat ibèric dels Estinclells. A partir de mitjans del segle II a.C. es documenta un abandó del poblat ibèric, coincidint amb una reorganització del poblament a la zona de la Ilergècia. A partir del complex arqueològic, cerquem efectuar inferència sobre la problemàtica que gira entorn de la dissolució del món ibèric i la implantació de les noves estructures i administració romana, així com la seva evolució durant tota l’època alt i baix imperial. 

Una de les tasques realitzades durant la campanya ha estat la delimitació del Recinte 11, ubicat al nord-oest de la zona oberta, restant en un dels límits artificials del jaciment i del qual es van delimitar tres murs de morter de calç i pedra. Seguint amb les tasques de delimitació s’ha documentat un nou mur al nord del Recinte 7 i dos nous murs solidaris al sud-oest de la Cubicula 1. Tots tres apareixen molt afectats per estructures posteriors. Una altra de les tasques realitzades ha estat l’inici d’un sondeig cronoestratigràfic aprofitant els límits del Recinte 2. Finalment, s’ha iniciat l’excavació de la Cubicula 3 on s’ha registrat diversa estratigrafia fins arribar a un possible nivell d’ús identificat a partir d’un forat de pal construït. 

Tal i com s’ha documentat en campanyes anteriors l’assentament romà de Els Estinclells sembla inserir-se en una estructura de poblament força complexa i dinàmica amb un abandonament final datat entorn al període tardoromà. Ara per ara, la part de l’assentament delimitat i començat a excavar es va verificant com la pars rústica de la vil·la.